Процедура вирішення межових спорів

В своїй діяльності фермерські господарства, сільськогосподарські товариства, а також прості громадяни (під час приватизації земельних ділянок, відновленні чи встановленні їх меж) не застраховані від виникнення земельних спорів.

Межові спори – різновид земельних спорів, які виникають між власниками/орендарями землі через похибки меж, неточності в місцезнаходженні, накладенні земельних ділянок, невідповідності в їхніх площах. Виникають як помилка в обмірах при винесенні земельних ділянок так і в ході обробітку землі.

Як показує практика, дуже поширеними спорами в сфері земельного законодавства є межові спори між сусідніми землевласниками (землекористувачами). Вони виникають у випадку, коли сусіди не можуть дійти згоди про встановлення спільних меж. Поширеними є суперечки через накладення земельних ділянок та інші види межових спорів. Детальніше про вирішення таких суперечок далі в статі.

Читайте також «Як виправити помилку в документах на майно».

Законодавство України дає право вирішувати межові спори наступним інституціям:

 • органам місцевого самоврядування;
 • центральним органам виконавчої влади, зокрема Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру;
 • судам.

Розберемося детальніше в питаннях юрисдикції вирішення межових спорів.

Частина 3 статті 158 Земельного кодексу України передбачає, що органи місцевого самоврядування вирішують межові спори по земельних ділянках, які знаходяться в межах ввіреного їм населеного пункту, знаходяться у власності юридичних осіб та громадян, крім того, спори з розмежування районів у містах.

Розгляд спору органом місцевого самоврядування здійснюється на підставі заяви однієї з сторін спору. Термін розгляду – 1 тиждень від моменту подачі заяви.

Сторони межового спору беруть участь в його розгляді, про місце та час розгляду їм завчасно повідомляють. Розгляд спору відкладається, якщо одна із його сторін не з’явиться і немає офіційної згоди цієї сторони на розгляд питання без її присутності. Повторне відкладення розгляду можливе лише в разі наявності поважних причин. Відсутність таких причин не перешкоджає розгляду межового спору за відсутності особи, яка є стороною спору.

Сторони межових суперечок мають такі права:

 • бути присутніми при розгляді спору,
 • ознайомлюватися з матеріалами справи,
 • робити виписки з матеріалів спору,
 • давати усні і письмові пояснення,
 • надавати на розгляд докази, клопотання тощо.

Земельний кодекс України передбачає, що межовий спір врегульовується шляхом прийняття рішення органом місцевого самоврядування (виконавчим комітетом органу місцевої ради або відповідною радою, якщо виконавчий комітет не створюється відповідно до частини 3 статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Рішення за результатами розгляду земельного спору передається його сторонам у триденний строк і виконується органом, який його прийняв. Виконання такого рішення може бути призупинено тільки судом.

При наявності відповідної потреби та матеріальних можливостей при органах місцевого самоврядування можуть утворюватися комісії з розгляду земельних спорів. Комісія, після розгляду межової суперечки, готує рекомендації (про погодження чи непогодження меж) і подає його на затвердження до місцевої ради чи її виконавчого органу.

До повноважень Держгеокадастру відноситься вирішення межових суперечок щодо ділянок землі, які знаходяться за межами населеного пункту, а також щодо сервітутів та обмежень у використанні земель. Процедура вирішення земельних спорів Держгеокадастром аналогічна схемі їх вирішенню органами місцевого самоврядування і починається також із заяви.

Дізнайтеся більше про юридичні послуги ТОВ «ЗЕНІТ ЕКСПЕРТ».

Відповідно до частини 2 статті 158 Земельного Кодексу України, спори з приводу розмежування меж населених пунктів, районів, областей, спори з приводу володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, які перебувають у власності юридичних осіб і громадян можуть вирішуватися тільки судами. Також спір вирішується в судовому порядку у випадках, якщо сторони не задоволені рішенням прийнятим органом місцевого самоврядування чи центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Земельні спори можуть вирішуватися судами в порядку цивільного, господарського та адміністративного судочинства. Відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування земельного законодавства судами при розгляді земельних справ» №7 від 16.04.2004 р.:

 • справи, де обидві сторони є юридичними особами або фізичними особами-підприємцями розглядаються в господарському суді;
 • спори, де стороною є фізичні особи розглядаються в порядку цивільного судочинства;
 • справи про оскарження дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень у сфері земельних відносин розглядають в адміністративному суді.

 

P.S. Зі свого досвіду знаємо, що дуже часто для вирішення межової суперечки достатньо провести винесення меж спірних ділянок та звірити їх з документами. Детальніше про наші геодезичні послуги читайте тут та звертайтеся за професійною консультацією. Але бувають випадки, коли захищати свої інтереси слід з допомогою професійних юристів. Якщо у Вас виникла така потреба, тоді отримайте безкоштовну консультацію в юридичному відділі ТОВ «ЗЕНІТ ЕКСПЕРТ» стосовно вирішення Вашого питання.

Наші контакти

Тел. (066) 777-83-44, (098) 777-83-44

Електронна пошта: info@zenith.expert

м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 1

м. Борщів, вул. Шевченка, 21

м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 32

м. Тлумач, вул. Винниченка, 14Б

м. Хмельницький, вул. Прибузька 8, офіс 10

 

 Підпишись на актуальні новини законодавства