Інвентаризація землі

Інвентаризація землі – це перевірка і опис фактичного стану земельного фонду територіальної громади.

Згідно з статтею 35 закону України «Про землеустрій» інвентаризація земель «проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування».

Процес всеохоплюючої інвентаризації земель розпочали відразу після здобуття Україною незалежності, нажаль через брак фінансування цей процес не завершений досі. В час, коли в нашій державі відбувається децентралізація, проблема обліку землі гостро постає перед об’єднаними громадами.

Що отримає громада після проведення інвентаризації земель:

1. повну інформацію про стан, межі, розміри та власників землі в паперовому вигляді та на електронному носії. Це спрощує механізм управління земельними ресурсами, отримання податків за землю,

2. в разі виявлення нічийних (ніхто не вступив у спадкові права) або необроблюваних земель за рішенням відповідних органів їх можна включити в земельний резерв, а потім виділити під забудову або на інші потреби громади,

3. жителі громади – землекористувачі зможуть зекономити при присвоєнні кадастрового номера та приватизації землі,

4. землі комунальної, державної власності та земельні частки (паї) на підставі розробленої документації із землеустрою проходять процедуру державної реєстрації та наносяться на публічну кадастрову карту,

5. визначивши межі всіх ділянок можна вирішити наявні земельні спори та попередити їхнє виникнення в майбутньому.

Як відбувається інвентаризація землі?

Процес інвентаризації землі регулює Постанова Кабінету Міністрів України № 513 « Про затвердження порядку проведення інвентаризації земель» від 23 травня 2012 р.

1) Підставою для інвентаризації є рішення відповідного органу виконавчої влади. Замовником робіт з інвентаризації можуть бути органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі.

2) Замовник шукає виконавця робіт – землевпорядну організацію. Якщо замовником інвентаризації земель є орган виконавчої влади або місцевого самоврядування, то пошук виконавця здійснюється на основі тендеру або закупівлі. Сторони укладають договір з вказівкою суми, обсягу та терміну виконання робіт.

3) Роботи з інвентаризації земель включають підготовчі, топографо-геодезичні та камеральні роботи, складання та оформлення технічної документації в паперовій формі та на електронному носієві.

Потрібно пам’ятати, що для проведення будь-яких робіт, в тому числі топографо-геодезичних, на земельній ділянці приватної власності потрібно отримати дозвіл власника. Для оперативного проведення суцільної інвентаризації рекомендується використовувати метод аерофотознімання з допомогою безпілотника.

4) Виконавець робіт затверджує в замовника технічну документацію.

Землі комунальної та державної власності, земельні частки (паї) наносяться на публічну карту. Землевпорядна організація подає дані про інвентаризацію земель у місцевий орган по земельних ресурсах, також отримані результати в електронному вигляді вносяться до Державного земельного кадастру.

Землевпорядна організація «ЗЕНІТ ЕКСПЕРТ» здійснює інвентаризацію земель. Ціни робіт узгоджуються з замовником індивідуально і залежать від обсягу робіт.

Звертайтеся в наші офіси за консультацією.Підпишись на актуальні новини законодавства