Чи можна, уклавши спадковий договір, обійти мораторій на продаж землі?

Спадковий договір, що нетипово для спадкових правовідносин, є двостороннім правочином (обидві сторони в договорі мають спільні права і обов’язки), за умовами якого одна сторона (набувач) зобов’язується вчинити певні дії за вказівкою спадкодавця, і у випадку його смерті набуває право власності на майно, яке було предметом договору. Спадковий договір є відносно новим для вітчизняного законодавства правовим інститутом, який впроваджено Цивільним кодексом України 2003 року.

Вже саме це визначення наштовхує на думку, що до спадкового договору більше застосовуються положення ЦК України про зобов’язання, ніж власне про спадкування. Про це свідчить і судова практика, зокрема постанова Пленуму ВСУ «Про судову практику у справах про спадкування» №7 від 30.05.2008 р., де у п.28 зазначено, що перехід майна на підставі спадкового договору не вважається окремим видом спадкування.

Раніше ми писали: Чи є незнання причиною продовження терміну прийняття спадщини?

В цьому контексті слід звернути увагу на рішення Апеляційного суду Херсонської області у справі за № 648/3671/16-ц від 30 листопада 2017 року. Згідно фабули справи, Позивач звернувся до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини після свого батька і дізнався, що той 27 грудня 2011 року уклав спадковий договір із Відповідачем. Предметом цього договору була земельна ділянка.

Згідно умов згаданого спадкового договору Відповідач повинен був підтримувати в належному стані земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, сплачувати всі необхідні платежі та податки, і після смерті відчужувача – набути її у власність.

Суди першої та апеляційної інстанції застосували практику ВСУ і зазначили, що перехід права власності на землю в порядку спадкового договору є відчуженням, а не спадкуванням. Враховуючи той факт, що на відчуження земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва накладено мораторій, спадковий договір був визнаний недійсним.

Отже, взявши до уваги наведене вище, можна зробити висновок, що спадковий договір, предметом якого є земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, є недійсним. Натомість, передання такої ділянки у спадщину (за заповітом чи за законом) не суперечать положенням мораторію.

Маєте питання по спадкуванню землі? Отримайте безкоштовну юридичну консультацію за телефонами: 098 777 8344, 066 777 8344.Підпишись на актуальні новини законодавства